Търсете в книжарниците

 • Стихосбирката - кутия съдържа 40 поетични картички с образите на 40 кукли – сътворени от Жени Костадинова.
  Чрез словото и багрите, с ръцете и сърцето си поетесата търси различните лица на Жената...
 • ...Чудотворката... Очакващата... Тихата...
  Властната... Красивата... Молещата се...
  Ангелогласната...
 • Коя си Ти?
  Прочети и предай нататък!
  Всеки „стих в кутията” носи тайнствен отпечатък...
 • Тази книга е издадена със съдействието на фондация „Искам бебе”.
  Приходите от продажбата й ще бъдат дарени на семейство за зачеване инвитро.
ПАРТНЬОРИ
 
BG|ENG|RUS
 

Моите Кукли

Мои куклы

My Dolls

Историята...

История...

The Story...

Голямо щастие е да си имаш хоби! При това да е нещо, което сам си измислил и сътворил. Моето е да изработвам кукли – правя ги от хартия, конци, копчета, текстил, дърво, стъкло... Всичко може да свърши работа, стига да имам въображение. А то, великото Въображение, т.нар. Муза, не винаги ме спохожда. Понякога тя идва, но аз нещо се размотавам и я изпускам... Когато обаче я уловя... Става нещо красиво! Нещо оригинално, интересно, изпълнено с най-светлите ми чувства... Тогава детето в мен проговаря и макар за час-два, се връщам към детството си. А то беше вълшебно...

Это большое счастье, когда у тебя есть хобби! При этом, что-то такое, что ты сам выдумал и сотворил. Я делаю кукол – из бумаги, ниток, пуговиц, ткани, дерева, стекла... из всего, было бы воображение. А это великое Воображение, так называемая Муза, не всегда ко мне приходит. Иногда она приходит, но я бегаю по делам и упускаю её... Однако, когда я её застаю... Происходит что-то красивое! Что-то оригинальное, интересное, наполненное самыми светлыми моими чувствами... И тогда во мне просыпается ребёнок, и я, хоть и на часок-другой, возвращаюсь в своё детство. А оно было волшебное...

Having a hobby is a sheer bliss! A hobby one has made up and crafted all by himself at that. My hobby is to craft dolls – I make them out of paper, threads, buttons, cloth, wood, glass… Any material can be put to use as long as one has the imagination needed. And the Great Imagination, the so called Muse, doesn’t always come to me. Sometimes She, the Muse, comes but I dawdle and miss her. But when I grab her… Something beautiful appears! Something original, interesting, full of my brightest feelings…In these moments the child in me begins to speak and I regain my childhood for an hour or two though. And this childhood was magic…


 
 
 

Вече 15 години изработвам кукли от най-разни материали. Желанието да правя кукли ме връхлетя спонтанно, докато пишех втората си книга за Пророчицата Ванга. Тя много е обичала да й подаряват кукли. Сама Ванга е правела магичен ритуал с кукла на бездетни жени, които след това зачеват! Дошлите на бял свят по този чудодеен начин деца са над 5000. Чрез куклата, която поръчва да й донесат, Ванга сякаш „извиква” духа на детето, което е очаквано и желано, а и писано от Съдбата, да се роди в даденото семейство. Хиляди са семействата, сдобили се с рожба след куклената молитва на Ванга. „На главата си нямам толкова косми, колкото деца съм кръстила”, признава Пророчицата. Виж повече за Куклената молитва на Ванга тук...

15 years now I’ve been making dolls of different materials. The desire to make dolls dawned on me suddenly while I was writing the second book about the prophet Vanga who loved being gifted with dolls. Vanga herself performed a magical ritual with a doll to childless women who succeeded to conceive after it. The children who came to the world this way are more than 5000.Through the medium of the doll Vanga “summoned” the spirit of a so much expected child whose destiny was connected to a given family. Thousands are the families who got a child after Vanga’s doll prayer. “I don’t have that many hairs on my head as many children I have baptized,” Vanga admitted. Here - more information about Vanga’s doll prayer…

Уже 15 лет я изготавливаю кукол из самых разнообразных материалов. Желание делать кукол пришло ко мне спонтанно, пока я писала свою вторую книгу о Пророчице Ванге. Она очень любила, чтобы ей дарили куклы. Сама Ванга совершала магический ритуал с куклой для бездетных женщин, которые после этого рожали! Свыше 5000 детей появились на свет таким чудодейственным образом. Ванга, с помощью куклы, которую она просит принести, как бы „вызывает” дух ребёнка, ожидаемого и желанного, который должен родиться в данной семье, ибо так написано Судьбой. Есть тысячи семей, у которых появились дети после кукольной молитвы Ванги. „У меня на голове нет столько волос сколько детей я крестила”, признаётся Пророчица. Узнай больше о Кукольной молитве Ванги здесь...

През 2010 г. започнах да правя кукли, които да събера най-после за изложба. През годините никога не успявах да задържа повече от 3-4, защото винаги ги подарявах. Този път си казах: пак ще ги подаря, но с кауза. И така – изработих в продължение на една година 100 кукли. Реших с моята изложба да благодаря на Пророчицата Ванга, която ме вдъхнови да правя кукли и която, убедена съм, ми помага в живота с духовното си присъствие и сила. Реших средствата от изложбата да даря на фондация „Искам бебе”, подпомагаща опитите за зачеване инвитро. Желанието ми е средствата от тази нестандартна изложба да подкрепят дечицата, които чакат отгоре... да слязат на Земята при нас!

Посвещавам изложбата си „Куклите” и нейното продължение – „Жените... в мен - стихове в кутия” на Чудотворката Ванга, в чест на 100-годишнината от рождението й.

Дарявам средствата от продажбата им на фондация „Искам бебе”, подпомагаща опитите за зачеване инвитро.

Вярвам, че моите кукли, вдъхновени от Ванга ще помогнат чудото да се случи поне в още едно българско семейство!

In 2010 at last I began to make dolls with the idea of an exhibition. Through the years I never succeeded to keep more than two or three dolls because I kept giving them as presents. This time I said to me that they would be given away once more but with a good cause. So, I crafted 100 dolls for one year. Through my exhibition I decided to express my thankfulness to the prophet Vanga, who inspired me for the dolls and who, I am persuaded, helps me in life with her spiritual presence and energy. I decided to donate the funds raised in the exhibition to the foundation “I Want a Baby” which facilitates the in vitro conception. I wanted the funds from this unconventional exhibition to support those children who waited above … to come on The Earth!

I dedicate my exhibition “The Dolls” and its continuation – “Women in Me – Verses in a Box” to the wonder-worker Vanga, in honor of her 100th anniversary.

I donate the funds from their sale to the foundation “I Want a Baby” which helps in vitro conception attempts.

I believe my dolls, inspired by Vanga, will make the miracle happen at least in one Bulgarian family!

В 2010 г. я начала делать кукол, чтобы наконец сделать из них выставку. За все годы у меня оставалось не более 3-4 кукол, потому что я всегда их дарила. В этот раз я решила, что снова буду их дарить, но с условием. И я сделала 100 кукол за один год. Я решила своей выставкой выразить благодарность Пророчице Ванге за то, что вдохновила меня на изготовление кукол, и я уверена, что она помогает мне в жизни своим духовным присутствием и силой. Средства от выставки я решила подарить фонду „Хочу ребёнка”, который помогает зачатию из пробирки. Моё желание – чтобы средства от этой нестандартной выставки поддержали детишек, которые ждут там вверху... чтобы спуститься к нам на Землю!

Я посвящаю свою выставку „Куклы” и её продолжение – „Женщины... во мне - стихи в коробочке” Чудотворящей Ванге, в честь 100-летия со дня её рождения.

Я дарю средства от их продажи фонду „Хочу ребёнка”, который помогает зачатию из пробирки.

Я верю, что благодаря моим куклам, вдохновлённым Вангой, чудо придёт хотя бы ещё в одну болгарскую семью!

Куклите поеха към сърцата на хора с вяра...

Куклы отправились в путь к сердцам людей с верой...

The dolls made their way to the heart of the believers…

Изложбата...

Выставка...

The exhibition...

Обединени под мотото „Куклена молитва”, моите 100 кукли застанаха за първи път пред чуждите погледи. В Националния исторически музей, където фондация „Искам бебе” връчи за 4-ти път годишните си награди, на 25 март 2011 г. с тях преживяхме една приказна вечер! Отадвна не бях виждала усмивки по лицата на толкова много хора, а на празника „Куклена молитва” дойдоха над 400 души – от цяла България. Фоаето на музея бе изпъстрено от присъствието най-вече на семейства с деца, чакани дълго и желани много, които се забавляваха заедно със своите родители. Кукли, моите 7 феи, облечени артистично, момичетата на „Искам бебе” с техните розови премяни, лакомства-уникати, хартиени куклички за всеки гост, книжки-молитви, стихове в кутия... Всичко това примесено с много настроение и вяра в мечтите превърна Благовещение в невероятен празник!

Интересът към изложбата беше голям – още преди да започне събитието, хората нетърпеливо си „заплюваха” своята кукла и дори бързаха да си я платят, да не им я вземе друг Но куклите така и не стигнаха за всички и следва продължение на изложбата...

С благотворителна цел се продаваше и новата ми стихосбирка „Жените... в мен”, която е оригинално продължение на куклената изложба. Кутийката съдържа 40 стиха, посветени на различни лица на жената - всеки стих е отпечатан на гърба на картичка с образа на кукла. Красивата, Молещата се, Тихата, Ревнивата, Обърканата, Смеещата се... това са образи на жени, които познавам и които... аз самата също нося. Книжката-уникат вече се продава и в книжарниците.

Ведрото събитие на фондация „Искам бебе” бе посетено и от много хора, симпатизанти на каузата. Красивата покана за „Благовещение – Куклена молитва” бе изработена от Вера Вулджева, координатор на фондацията в Пловдив. Събитието бе уважено от министъра на здравеопазването д-р Константинов, който поздрави гостите и изрази своята съпричастност към надеждата на хилядите семейства, които правят всичко възможно да имат деца.

Сред наградените от „Искам бебе” със статуетките „Ангели на благодарността”, дело на Анета Крушевска, тази година бяха д-р Табакова, една от първите специалисти по ин витро у нас, банкерката Цветелина Бориславова, Ганета Сагова, главен редактор на Списание 8. Водещ на празника бе очарователната журналистка Мира Добрева, а организатор – обичаната от хиляди българи председателка на „Искам бебе” Радина Велчева.

За нас беше удоволствие да чуем ангелските гласове на Ваня Костова и синът й Боян, както и хитовата песен на Михаил Йончев „Вяра, надежда, любов”. Певецът Володя Стоянов дойде на изложбата с красивите си внучки Жени и Борислава. За децата вечерта се превърна в живо забавление, защото имаше пъстри бонбони, бисквити с нарисувани кукли - дарение от „100 гр. сладки” и куп други изненади. Присъстващите успяха да разгледат и уникалната изложба с художествени фотографии на Калина Арсова – „Ангели с мисия - продължението”. Фотографката е запечатала образите на сто щастливи бебета, появили се с помощта на фондация „Искам бебе”.

Вечерта завърши със заря и много светла надежда в душите на всички. Надежда за бебе... за любов... за една по-щастлива, сплотена и достойна България.

United under the motto “Doll Prayer”, my 100 dolls stood for the first time in front of other people’s eyes. We spent a fairytale evening with the dolls in the National History Museum where the foundation “I Want a Baby” handed out for the 4th time its annual awards on May the 25th, 2011. Long since, I haven’t seen so many people who were all smiles; and on the occasion came more than 400 people from all over Bulgaria. Mostly families with long expected and much desired children filled and gave color to the Museum lobby. The dolls, my 7 fairies dressed in artistic style, the girls from the foundation in their pink clothes, unique tasty treats, a paper doll for every guest, books with prayers, verses in a box… All told together with the cheerfulness and faith turned the Annunciation of the Virgin into unseen celebration!

The exhibition attracted considerably the public interest – even before the beginning of the occasion people had singled out the desired doll and rushed to pay for it so that nobody could take it. Anyway, the number of the dolls didn’t suffice the demand and a continuation of the exhibition follows…

The serene event of the foundation “I Want a Baby” was visited by many people sympathizing to the cause. The beautiful invitation card for “The Annunciation – A Doll Prayer” was made by Vera Vuldgeva – the coordinator of the foundation in Plovdiv. The health minister, Dr Konstantinov, honored the occasion with his presence, welcomed the guests and expressed his commitment to the hope of thousands of families who do every possible thing to have children.

This year, amongst those awarded by the foundation with statues “Angels of Thankfulness”, Aneta Krushevska’s work, were Dr Tabakova - one of the first in vitro specialists in our country, the banker Tsvetelina Borislavova, Ganeta Sagova – the editor of “Magazine 8”. The charming journalist Mira Dobreva was the presenter of the ceremony, and the organizer – Radina Velcheva the president of the foundation “I Want a Baby” who is loved by thousands.

It was a pleasure for us to listen to the angelic voices of Vanya Kostova and her son Boyan and the Mikhail Yonchev’s hit song “Faith, Hope, Love”. The singer Volodya Stoyanov came to the exhibition with his beautiful granddaughters Jeny and Borislava. This evening turned into lively amusement for the children because there were candy drops, biscuits with dolls painted on them – a donation by “100 grams of Sweets” and many more surprises. The visitors succeeded to see the unique photo exhibition “Angels with a Mission- the Continuation” by Kalina Arsova. The photographer imprinted the images of 100 happy babies who appeared thanks to the assistance of the foundation “I want a Baby”.

The event ended with fireworks and fresh hopes in everybody’s soul – a hope for a baby, for love… for a happier, united, worthy Bulgaria.

Объединённые под девизом „Кукольная молитва”, мои 100 кукол впервые предстали перед глазами других людей. В Национальном историческом музее, где фонд „Хочу ребёнка” раздавал в 4-й раз свои ежегодные премии, 25 марта 2011 г. мы провели с ними сказочный вечер! Я давно не видела столько улыбок на лицах стольких людей, а на праздник „Кукольная молитва” пришло более 400 человек со всей Болгарии. Фойе музея украшали своим присутствием прежде всего семьи с детьми, которых так долго ждали и очень хотели, которые веселились вместе со своими родителями. Куклы, мои 7 фей, одетые артистично, девчонки из „Хочу ребёнка” с их розовыми нарядами, уникальные лакомства, бумажные куколки для каждого гостя, книжки-молитвы, стихи в коробочке... Всё это, а также отличное настроение и вера в мечту превратили Благовещение в невероятный праздник!

Интерес к выставке был огромный – ещё до начала мероприятия люди нетерпеливо „намечали” куклу, которую хотели взять себе и даже спешили заплатить за неё, чтобы кто-нибудь другой не взял Однако, кукол для всех так и не хватило, поэтому продолжение выставки следует...

С благотворительной целью продавался и мой новый сборник стихов „Женщины... во мне”, которая является оригинальным продолжением выставки кукол. Коробочка содержит 40 стихотворений, посвящённых разным лицам женщины - каждое стихотворение напечатано на обратной стороне карточки с картинкой куклы. Красивая, Молящаяся, Тихая, Ревнивая, Растерянная, Смеющаяся... всё это образы женщин, которых я знаю и которых... сама я ношу в себе. Эту уникальную книжку уже можно купить и в книжных магазинах.

На весёлое мероприятие фонда „Хочу ребёнка” также пришло много людей, приверженников идеи. Красивое приглашение на „Благовещение – Кукольная молитва” было изготовлено Верой Вулджевой, координатором фонда в Пловдиве. Событие также посетил министр здравоохранения д-р Константинов, который поздравил гостей и выразил свою сопричастность к надежде тысячи семей, которые делают всё возможное для того чтобы иметь детей.

Среди награждённых фондом „Хочу ребёнка” статуэтками „Ангелы благодарности”, созданными Анетой Крушевской, в этом году были д-р Табакова, один из первых специалистов по зачатию из пробирки в Болгарии, банкир Цветелина Бориславова, Ганета Сагова, главный редактор Журнала 8. Ведущей праздника была очаровательная Мира Добрева – известный болгарский журналист, а организатором – любимая тысячами болгар Радина Велчева – председатель фонда „Хочу ребёнка”.

Для нас было удовольствием услышать ангельские голоса Вани Костовой и её сына Бояна, а также песню Михаила Йончева „Вера, надежда, любовь”, ставшую хитом. Певец Володя Стоянов пришёл на выставку со своими красивыми внучками Жени и Бориславой. Для детей вечер превратился в живое развлечение благодаря разноцветным конфеткам, печенью с нарисованными куклами - подарок „100 гр. сладки” и множеству других сюрпризов. Присутствующие смогли посмотреть уникальную выставку художественной фотографии Калины Арсовой – „Ангелы с миссией - продолжение”. Фотограф запечатлела сто счастливых малышей, появившихся на свет с помощью фонда „Хочу ребёнка”.

Вечер завершился салютом и оставил огромную светлую надежду в душах всех присутствующих. Надежду о малыше... о любви... о более счастливой, сплочённой и достойной Болгарии.


 
 

Куклена молитва

Doll Prayer

Кукольная молитва

Боже, Боже... Каква красива душа.
Като кукла! Като ангел! Като звезда!
Изпрати я, Боже в този светъл дом,
дай й път, любов, подслон.
ТЕ искат детенце да имат –
дари ги, Боже, направи ги трима.
Чудото светло скоро стори –
куклата тяхна по ангел прати:
близнаци, дъщеричка, син...
Да бъде, Господи! Амин! 
Жени Костадинова
Боже, Боже... Каква красива душа.
Като кукла! Като ангел! Като звезда!
Изпрати я, Боже в този светъл дом,
дай й път, любов, подслон.
ТЕ искат детенце да имат –
дари ги, Боже, направи ги трима.
Чудото светло скоро стори –
куклата тяхна по ангел прати:
близнаци, дъщеричка, син...
Да бъде, Господи! Амин! 
Жени Костадинова
Doll Prayer 
Oh, Lord, Lord… What a beautiful soul.
Like an angel, like a star, like a doll!
Send her, Lord, in this fair home,
Give her shelter, chance, and warmth.
They long for a child-
Dower them, Lord, make them three and smiled.
Let the miracle happen soon-
Send an angel with their doll:
Twins, a daughter, or a son…
Let the miracle be done!
O, Lord, Amen! 
Jeny Kostadinova

Сто кукли събраха пари за ин витро бебета

Сто кукол собрали деньги на ребёночка из пробирки

100 dolls raised money for an in vitro baby

Каузата...

Идея...

The campaign...

Приятели,

Щастлива съм да ви съобщя, че Куклите на Жени постигнаха своята цел: продадоха се всичките сто и „събраха” 3000 лв! Заедно с даренията на комплекс „Старосел” и фондация „Ванга” сумата стана 5000 лв. – точно колкото е един опит ин витро!

На празника Куклена молитва се продаваше, с благотворителна цел, и новата ми стихосбирка – „Жените... в мен”, която е оригинално продължение на куклената изложба. Кутийката съдържа 40 стиха, посветени на различни лица на жената като всеки стих е отпечатан на гърба на картичка с образа на кукла. Красивата, Молещата се, Тихата, Ревнивата, Обърканата, Смеещата се... Това са образи на жени, които познавам и които аз самата също нося.

Очаквайте скоро на публично събитие с фондация „Искам бебе” на лотариен принцип да връчим дарението на една от многото двойки, молещи се за дете и уповаващи се на ин витро метода!

Дорогие друзья,

Я безумно счастлива сообщить вам, что Куклы Жени достигли своей цели: проданы все сто и „собраны” 3000 лв! Плюс подарки от комплекса „Старосел” и фонда „Ванга” получилось 5000 лв. – ровно столько сколько стоит одна попытка из пробирки!

На празднике Кукольная молитва с целью благотвотрительности продавался мой новый сборник стихов – „Женщины... во мне”, которая является оригинальным продолжением выставки кукол. Коробочка содержит 40 стихотворений, посвящённых разным лицам женщины - каждое стихотворение напечатано на обратной стороне карточки с картинкой куклы. Красивая, Молящаяся, Тихая, Ревнивая, Растерянная, Смеющаяся... Всё это – образы женщин, которых я знаю и которых сама я ношу в себе.

Скоро – на массовом мероприятии вместе с фондом „Хочу ребёнка” с использованием лотереи мы вручим подарок одной из множества пар, которые молятся о ребёночке и уповают на метод оплодотворения из пробирки!

Friends,

I am happy to announce that Jeny’s dolls achieved their goal: all of them were sold out and thus were raised 3000 levs! Together with the donation made by the complex “Starosel” and the foundation “Vanga” the total sum grew to 5000 levs – the exact cost of an attempt at in vitro!

In the Doll Prayer my book of poetry “Women… in Me” - an original sequence of the doll exhibition, was also sold for charity. The box contains 40 poetry works dedicated to different faces of women where every work is printed on the back of a card with the image of a doll. The Beautiful, The Praying, The Silent, The Jealous, The Confused, The Laughing One...These are representations of women I know and I myself have in me too. This little unique book is now offered in the book stores.

A public occasion is coming soon together with the foundation “I Want a Baby” where we are going to hand the donation to one of the many couples praying for a baby who trust the in vitro fertilization method!

Очаквайте!

Coming soon!

Скоро!

Куклите на Жени тръгнаха на Път...

Jeny’s Dolls set off to a Journey…

Куклы Жени отправились в Путь...